សេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក

ចុះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន

ជាមួយនឹងគម្រោងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន Silver 25 Mbps, Gold 35 Mbps, Platinum 45 Mbps, លោកអ្នកនឹងទទួលគម្រោងថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹងការបន្ថែមល្បឿនទ្វេរដង 50 Mbps ដែលលោកអ្នក​នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាមួយនិងល្បឿនដ៏លឿនបន្ថែមទៀត។

គ្រប់គម្រោងរួមបញ្ចូល៖

  • + 50 Mbps ទៅលើបណ្ដាញសង្គមល្បីៗ (YouTube, Google, Facebook, TikTok)
  • ក្នុងករណីបង់ប្រាក់មុន ៦ ខែ នឹងទទួលបានការថែមជូន ១ ខែដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ក្នុងករណីបង់ប្រាក់មុន ១២ ខែ នឹងទទួលបានការថែមជូន ៣ ខែ ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ទទួលបានការដំឡើជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (៥០ ដុល្លារ) ក្នុងករណីកុងត្រា ៦ ខែឡើងទៅ
  • ទទួលបានឧបករណ៍ខ្ចីONUប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ (៥៧ ដុល្លារ) ក្នុងករណីកុងត្រា ៣ ខែឡើងទៅ
  • * លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
  • តម្លៃទាំងអស់រួមបញ្ចូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម(VAT) រួចរាល់

រីករាយជាមួយល្បឿនហ្វាយប៊ឺអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ!

សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ក្នុងចន្លោះខាងក្រោម ហើយយើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នក ៖Tech Knowledge Business Fiber Internet Domestic Private Leased Connection
INTERNET SPEED REQUIREMENTS FOR 2021 STRONG & RELIABLE INTERNET SERVICE SECURE AND DIRECT ACCESS
Click HERE to learn more Click HERE to learn more Click HERE to learn more