ព័តមានថ្មីៗ

កប់សារីហ្នងមេគង្គណិត! លោកអ្នក អាចទិញសេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដាក់ផ្ទះ តម្លៃត្រឹមតែ ១៦ ដុល្លារក្នុង១ ខែ

លោកអ្នកធ្លាប់តែទិញសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រើខ្សែកាបស្ពាន់ ដែលមានតម្លៃថោក ប៉ុន្ដែល្បឿនវិញរអាក់រអួល នៅពេលដែលលោកអ្នក ត្រូវការល្បឿនអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់ ដើម្បីមើលវីដេអូលើ YouTube អាប់ឡូត-ទាញយកឯកសារ លេងហ្គាម ឬធ្វើការងារសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ។

អានបន្ថែម >>

Important points of Fiber to the Home technology you need to know

FTTH is short for Fibre to the home. Up until recently, high speed fibre optic cables were only used in connecting telephone Exchanges, phone booths and mobile phone towers, while homes were connected by normal copper phone cables. But now, we are extending fibre optic cables to each home individually, so that you can communicate with the world at the speed of light. Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia.

អានបន្ថែម >>

HOW DATA CENTER COLOCATION BENEFITS BUSINESSES

In-house data centers can be expensive, especially since the shift from individual servers to networked systems. It’s like owning your own home, where you’re responsible for all of the costs, maintenance/repairs and security. For these reasons, many companies are making the switch to colocation services to house their data centers. Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia.

អានបន្ថែម >>

Why is fibre optic technology 'faster' than copper?

Why does information travel 'faster' down fibre optic cable than copper wire? fiber optic internet phnom penh cambodia. fiber optic technology uses pulses of light to carry data along strands of glass or plastic.When we're talking about 'speed' were actually talking about throughput (or capacity) — the amount of data you can transfer per unit time, says Associate Professor Robert Malaney from the University of New South Wales, School of Electrical Engineering and Telecommunications.

អានបន្ថែម >>

What are Cloud Servers?

In some respects, cloud servers work in the same way as physical servers but the functions they provide can be very different. When opting for cloud hosting, clients are renting virtual server space rather than renting or purchasing physical servers. They are often paid for by the hour depending on the capacity required at any particular time. Internet Service Provider Phnom Penh Cambodia.

អានបន្ថែម >>