សកម្មភាព

ហេតុអ្វីអាជីវកម្មទាំងឡាយ ប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud?

អាជីវកម្មជាច្រើន កំពុងប្ដូរប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនមកប្រើសេវា Cloud ដោយសារតែពួកគេសម្លឹងឃើញអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលសេវានេះផ្ដល់ឱ្យ ។ ដោយសារតែអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន និយមប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើននូវឧបករណ៍ ដែលអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាន(ឧ. ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត និងឧបករណ៍ ភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត) ទើបធ្វើឱ្យការចូលទៅប្រើប្រាស់ទិន្ន័យនៅលើបណ្ដាញ Cloud កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ។

អានបន្ថែម >>

បញ្ហាប្រឈមនានា នៅពេលអាជីវកម្មទាំងឡាយប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud!

បើទោះជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ពីការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ក្ដី (សូមអាន: Why Business are moving to cloud),ក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវដោះស្រាយ ។ ដើម្បីឱ្យការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ទទួលបានជោគជ័យ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ដោតការយកចិត្ដទុកឱ្យបានច្រើន។ ប្រសិនបើអាជី​វកម្មរបស់លោកអ្នក មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៃការប្ដូរមកប្រើសេវា Cloud ទេ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន ហើយទិន្ន័យសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នក ក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរ ។

អានបន្ថែម >>

ហេតុអ្វីសេវា SMS Blasting មានសារសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម នៅកម្ពុជា?

នៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ដធ្វើទីផ្សារនានា សេវាកម្ម SMS Blasting គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត នៅកម្ពុជាដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីប្រូម៉ូសិនតាមរដូវកាល ការសម្ពោធផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ និងការជូនដំណឹងសំខាន់ៗ ដល់ក្រុមមនុស្ស ដែលបានគ្រោងទុកជាមុន ។ ជាឧទាហណ៍ សេវានេះ អាចត្រូវបានប្រើដោយគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីប្រកាសពីកម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗរបស់សាលា ឬព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បុគ្គលិកសិក្សា និងសិស្សនិស្សិត។

អានបន្ថែម >>

7 Days MikroTik Training at MekongNet (Siem Reap Branch)

Students will be familiar with RouterOS software and RouterBOARD products and be able to connect the client to the Internet. Each student will also be able to configure, manage, do basic troubleshooting of a MikroTik router and provide basic services to clients.

អានបន្ថែម >>

MekongNet ISP Offers Job Opportunities In 4th PNC Career Forum

sides being an internet sponsor for the NGO Passerelles numériques, MekongNet ISP is also an exhibitor of the 4th edition of its annual Career Forum Event.

អានបន្ថែម >>