ទីតាំងរួមគ្នា

សេវាផ្ដល់ទីតាំងរួមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន MekongNet ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវា ប្រកបដោយសន្ដិសុខ ខ្ពស់បំផុតជាមួយ នឹងការគាំទ្រជាប់ជាប្រចាំ និងដំណោះស្រាយ ដែលគ្មានក្ដីបារម្ភ។ បន្ទប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ របស់យើងមាន បំពាក់ ទៅដោយ បរិក្ខារ សំខាន់ៗ និងការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំគោលដៅដែលមានល្បឿនលឿន។ ម៉ាស៊ីនមេ ពិតជា សំខាន់ និង មានប្រតិកម្មរហ័ស ចំពោះ​​ ប្រតិបត្តិការ និង ទិន្នន័យអាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក  ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់! សូមទុកឱកាសឲ្យសេវា ទីតាំងរួមនៅម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទទួលខុសត្រូវលើការបង្កើនអាជីវកម្ម របស់អ្នក។ បន្ទប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់យើងមាន បំពាក់ទៅដោយ បរិក្ខារសំខាន់ៗ និងការភ្ជាប់បណ្ដាញ អ៊ីនធឺណិតចំគោលដៅ  ដែលមាន ល្បឿនលឿន។

 

បរិក្ខារសេវាទីតាំងរួមរបស់  MekongNet  ផ្ដល់ជូនសន្ដិសុខខ្ពស់ ដែលមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ឧបករណ៍តាមដាន អគ្គិភ័យ និង ឧបករណ៍ ពន្លត់អគ្គិភ័យ សញ្ញាល់ភ្ជាប់បណ្ដាញចម្រុះ ថាមពលចម្រោះ ម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុង និងចំណុចសំខាន់ ផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវការ ដើម្បី ធានាអត្ថិភាពខ្ពស់  និងចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតផ្អែកតាមវែបសាយត៍ ហើយបានត្រៀម លក្ខណៈរួចជាស្រេច ក្នុងការ ឆ្លើយតប ទៅនឹងការពង្រីកសេវាកម្មបង្ហោះវែបសាយត៍ និងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក។
 

 

Description

Co-BASIC

Co-ADVANCED

Co-PREMIUM

Setup fee and Monthly fee

 

 

 

Setup fee (active service)

USD 300

Monthly fee (Basic)

USD 220

USD 220

USD 220

Rack space

1U

1U

1U

Power source

Dual

Dual

Dual

Network outlet

100Mbps

100Mbps

100Mbps

BW Report (MRTG)

Yes

Yes

Yes

Public IP

1 IP

1 IP

1 IP

UPS power

24/7

24/7

24/7

Air conditioner

24/7

24/7

24/7

Hard reset support

24/7

24/7

24/7

Monitoring

24/7

Physical Security

Doors security, CCTV and Guard (24/7)

Bandwidth and data transfer (refer to internet service fee)

 

 

 

Data transfer

Limited / Unlimited

Limited / Unlimited

Limited / Unlimited

Domestic Bandwidth

Included

Internet Bandwidth

Additional charges may apply

Extra services on demand (not included in basic service)

Additional charges may apply

Extra 1U rack space

Additional charges may apply

Extra 2U rack space

Additional charges may apply

Extra 3U rack space

Additional charges may apply

1 public IP

Additional charges may apply

Extra data transfer

Additional charges may apply

Firewall protection

Additional charges may apply

Upgrade network port 1Gbps
storage

Additional charges may apply

 

Notes: Prices quoted are VAT (10%) excluded