ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានភាពល្បីល្បាញនៅលើទីផ្សារ សេវាផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងអាចជួយអ្នកបាន។ ជាមួយនឹងអាក្រង់ទូរស័ព្ទ LED ពាណិជ្ជកម្ម ទំហំ 42 អ៊ីញ គុណនឹង 5 ម៉ែត្រដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗដូចជា ផ្សារទំនើបសូរិយា ផ្សារទំនើបឡាក់គី OMC ផ្លូវមុនីវង្ស និងអគារកាណាឌីយ៉ា អាជីវកម្ម របស់អ្នកនឹងមានគេស្គាល់ច្រើន ហើយ មានការរីកចម្រើន។